• Slider 6
  • Slider 4

Regulamin

Regulamin Domu Neptunia

Prosimy o zapoznanie się z  zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Goście korzystający z usług pensjonatu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników obiektu. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku równoznaczne są z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu. Wpłaty przyjmujemy tylko w formie gotówki lub przelewu. Nie obsługujemy kart płatniczych. Wystawiamy faktury VAT.
 3. W celu zameldowania Goście zobowiązani są do okazania w Recepcji dowodu osobistego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, lub sposób niestosowny np wulgarnie.
  3. które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły regulamin naszego Pensjonatu wyrządzając szkodę w             mieniu, na osobie Gościa, pracownika lub innych osób,  albo też w inny sposób zakłóciły funkcjonowanie Domu Neptunia.                     
 5. 5. Na terenie całego domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów podobnych.
 6. W pensjonacie obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 7. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się należności za utracone świadczenia. Po dokonaniu rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu.
 8. Na każdy pokój przypada jedno miejsce parkingowe.
 9. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00. Zachowanie osób korzystających z usług domu Neptunia nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, wrzaski, nadużywanie alkoholu.
 10. Na terenie Domu Neptunia mogą przebywać jedynie osoby będące klientami. Zapraszanie i przyjmowanie przez naszych gości osób nie będących naszymi klientami jest zabronione.
 11. Obiekt jest monitorowany.
 12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości w naszym pensjonacie.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, żelazek, kuchenek mikrofalowych, opiekaczy, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub innych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. Nie wolno również owijać lub zakrywać punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem.
 1. Nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta oraz nie ponosimy również odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz ich zawartość.
 2. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi przy opuszczaniu pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Prosimy o zgłoszenie usterek, które zauważą Państwo przy zajęciu pokoju.
 3. Nie należy naklejać haczyków, naklejek oraz przestawiać mebli.
 4. Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi, na terenie całego obiektu. Prosimy o niewprowadzanie wózków do pokoi.
 5. W kuchniach obowiązuje zakaz smażenia ryb!
 6. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Pensjonatu.
 7. Nie przyjmujemy zwierząt domowych

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

    

 • ul. Kwiatowa 24, 76-107 Rusinowo

  e-mail: kontakt@neptunia.pl  tel. 693 238 702

  Pokoje gościnne

  NEPTUNIA